ความรู้เรื่องระบบการกรองน้ำ ระบบการกรองน้ำโดยทั่วไป AAA

ระบบการกรองน้ำโดยทั่วไป

รูปแบบการกรองน้ำโดยทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้จักนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนำน้ำประปาหรือน้ำบาดาล มากรองเพื่อทำให้น้ำนั้นสะอาดขึ้นและ

ปราศจากกลิ่นรบกวนต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดนรูปแบบการกรองน้ำนั้นสามารถแบ่งได้ตาม

ความละเอียดในการกรองดังนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่าใน “น้ำ” นั้นมีส่วนประกอบอยู่หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบที่เราสามารมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและในรูปแบบของสารละลายต่างๆ ที่

ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ ที่เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสารละลายเหล่านี้อาจจะมีอยู่เป็นจำนวนมากมายหลายชนิด ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้

แต่ละชนิดนั้นก็จะมีขนาดของโมเลกุลที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น

ตะกั่ว มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ 0.00031 ไมครอน

ปรอท มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ 0.00029 ไมครอน

สารหนู มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ 0.00024 ไมครอน

เหล็ก มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ 0.00023 ไมครอน

ทั้งนี้การกรองน้ำโดยทั่วไปนั้น เราสามารถพบได้ว่ามีรูปแบบต่างๆ กันมากมาย โดยรูปแบบที่เรารู้จักเช่น สารกรอง เช่น ทรายกรอง กรวดกรอง คาร์บอน

เม็ด เรซิ่น หรือไส้กรองแบบแท่ง เช่น ไส้กรองใยโพลี โพไพลีน ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง ไส้กรองเซรามิค ฯลฯ ทั้งนี้การกรองน้ำในรูปแบบเหล่านี้นั้นมีข้อ

จำกัดในเรื่องความละเอียดในการกรอง ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถกรองน้ำได้สะอาดจริงๆ เพราะเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส และ แบคทีเรีย มีโมเลกุลที่เล็ก

มาก ทำให้การกรองน้ำโดยทั่วไปไม่สามารถกรองหรือกำจัดออกไปได้

การกรองน้ำตามที่พักอาศัยนั้นส่วนใหญ่จะมีคาร์บอน เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเสมอเพื่อกรองหรือดูดซับกลิ่น สี หรือคลอรีน ซึ่งคลอรีนนี้เองที่เป็นตัวการ

ทำให้เกิดกลิ่นในน้ำซึ่งสามารถพบได้มากในน้ำประปา ทั้งนี้เมื่อน้ำผ่านการกรองด้วยคาร์บอนกลิ่นของคลอรีนหรือกลิ่นต่างๆ ที่อยู่ในน้ำก็จะหมดไป ทำให้

เราอาจจะคิดว่าน้ำนั้นได้รับการกรองมาอย่างดีแล้ว แต่ความจริงแล้ว น้ำนั้นยังไม่ได้สะอาดอย่างแท้จริง

การกรองน้ำทุกรูปแบบต้องได้รับการดูแลในเรื่องการเปลี่ยนหรือการล้าง สารกรองหรือไส้กรองเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพในการกรองจะ

ลดลงหรือไม่สามารถกรองสิ่งใดได้เลย ดังนั้นเราจึงควรดูแล ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คงประสิทธิภาพในการกรองเอาไว้

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email