close-up-hand-sign-contract-buying-home_10541-955

ข้อคิดก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อคิดก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไมต้องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง มาโดยตลอดไม่ว่า สภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ผู้บริโภคก็

ยังคงมีความต้องการ

ขณะที่ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับกระแสการประหยัด ทำให้เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญเริ่มเป็นที่นิยม แพร่หลาย

เพราะสามารถให้บริการได้ด้วยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการกรองที่มี คุณภาพ จำหน่ายในราคาเป็นลิตรซื้อครั้งละมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็ได้

ไม่ต้องซื้อภาชนะบรรจุเพื่อนำไปทิ้งทุกครั้ง จึงเป็นที่มาของความนิยมในธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญเป็น อย่างสูง และมีแนวโน้มในการขยายตัวอีก

สูงมากดังเช่นที่นิยมในต่างประเทศ

ธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จึงเป็นธุรกิจอินเทรนด์ สอดคล้องกับกระแสคนรุ่นใหม่ ที่หันมาใส่ใจในเรื่องเวลา ความสะดวก และ ที่สำคัญคือสุขภาพ

เพราะ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจัดเป็นธุรกิจด้านสุขภาพแขนงหนึ่ง

จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้ธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จะได้รับความนิยมกันมาก แทบทุกที่ที่เป็นแหล่งชุมชน เรามักเห็นตู้ประเภทนี้เคียงคู่กันไป นั่นก็

หมายถึงตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นธุรกิจที่คนลงทุนแล้วคุ้มค่า ซึ่งความต้องการของตลาดยังมีอีกมาก อนาคตยิ่งสดใส เพราะเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่น

ใหม่นั่นเอง

ความเป็นธุรกิจที่มีอนาคตดี ทำให้มีผู้เข้ามาลงทุนกันมาก การแข่งขันต่อจากนี้ไปคุณภาพของสินค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคเลือกจะเลือกใช้

บริการ ซึ่งนั่นหมายถึง โอกาสทำเงินจากธุรกิจนี้ยังมีอยู่ เพียงแต่คุณต้องเลือกผู้ผลิตตู้น้ำดื่มที่โดดเด่นและแตกต่างกว่าจากคู่แข่งอย่างแท้จริง ลักษณะ

การใช้งานต้องโดนใจผู้บริโภค ด้วยฟังก์ชั่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเอาชนะตู้คู่แข่งใกล้เคียง

Daily Fresh คือ หนึ่งในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ที่โดดเด่นที่สุดตัวหนึ่งในตลาด และ ตอบคำถามเหล่านี้ให้กับคุณได้

ทำไมต้อง Daily Fresh

ประสบการณ์ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ Daily Fresh จาก บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ที่เริ่มทำธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี 2541 เป็นรายแรกของ

เมืองไทย และเป็นเบอร์หนึ่งของวงการ จึงมั่นใจได้ทั้งด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และ การบริการหลังการขาย

ระบบการกรองน้ำของ Daily Fresh ใช้หลักการของระบบ R.O. (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตน้ำดื่มที่ทัน

สมัยและปลอดภัยมากที่สุดระบบหนึ่งด้วยการใช้แรงดันของน้ำไปบังคับน้ำให้ผ่านตัวฟอกคุณภาพสูง ที่เรียกว่า เยื่อ TFC เมมเบรน (Thin Film

Composite Membrane) ที่ประกอบไปด้วยรูพรุนเล็กๆ จำนวนมาก ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน(1 ส่วน 10 ล้าน มิลลิเมตร) ซึ่งมีขนาดใกล้

เคียงกับอณูของน้ำและจะยอมให้ เฉพาะอณูของน้ำเท่านั้นที่จะสามารถซึมผ่านไปได้ ส่วนสิ่ง สกปรก, เชื้อโรค, ไวรัส, แบคทีเรีย, สารพิษ และสารเคมี

ต่าง ๆ ที่ปะปนมากับน้ำดิบจะถูกขจัดออกไปพร้อมกับน้ำที่เหลือจากระบบ จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ไหลผ่านตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ Daily Fresh จะสะอาด

ปลอดภัย

ส่วนคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ Daily Fresh เลือกมาใช้ เกิดจากแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มิได้มุ่งเน้นเพียงแค่ความแตกต่างภายนอกให้ดู

สวยงามและคงทนเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิถีพิถันถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ภายในด้วยวัสดุ Food Grade ตลอดจนทุ่มเททีมวิศวกรเพื่อร่วมกันออกแบบ

ระบบควบคุมอันทรงประสิทธิภาพ และเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ วอเทอร์ เน็ท และการเลือกสรรหัวใจของระบบการกรองน้ำจากพันธมิตรผู้ผลิตเมมเบรน

ชั้นนำของโลก ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว ถึงมาตรฐานของ วอเทอร์ เน็ท

ขณะที่การบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาสำหรับผู้ที่คิดจะลงทุนในธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพราะเป็นธุรกิจการ

จำหน่าย น้ำดื่มที่ผู้บริโภคต้องการความสะอาด มีข้อกำหนดเรื่องสุขอนามัยทางกฎหมาย ซึ่งหากไม่มีการวางระบบที่ดีในการให้บริการหลังการขายแล้ว

จะเกิดผลเสียหายตามมามากมาย

ยกตัวอย่างง่ายๆ หากน้ำดื่มที่ผลิตออกมาจำหน่ายมีความสะอาดไม่ได้ตามที่กำหนด หรือเครื่องเสียทีละหลายๆ วัน ตามเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มาซ่อม

จนลูกค้าเบื่อหันไปใช้บริการตู้อื่น หรืออยู่ดีๆ คนที่เคยขายก็หายไป บอกว่าเลิกทำธุรกิจนี้แล้วให้ไปหาคนอื่นมาดูแลแทน จะทำอย่างไร

จากปัญหาข้างต้น วอเทอร์ เน็ท มีความพร้อม และ ตระเตรียมการป้องกันเป็นอย่างดี โดยได้มีการวางแผนเพื่อรองรับการให้บริการสำหรับผู้ลงทุนตู้น้ำ

ดื่มหยอดเหรียญ Daily Fresh ไว้อย่างหลากหลาย อาทิการติดสติกเกอร์ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเข้าตรวจดูแลบำรุงรักษา

อย่างสม่ำเสมอ การมีระบบคอมพิวเตอร์มารองรับข้อมูล การรับแจ้งซ่อมผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ การจัดให้มีระบบเก็บสต็อกอะไหล่ไว้อย่างเพียงพอ เพื่อ

รองรับเครื่องทุกรุ่นที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย

ตลอดจนถึงการสร้างทีมบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการนำระบบ GPS (ระบบบริหารยานพาหนะและติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม) มาติด

ตั้งในรถของฝ่ายบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในให้บริการ เพื่อการบริการลูกค้าอย่างฉับไว ลดข้อผิดพลาดในการเข้าบริการล่าช้า เพื่อให้

เกิดการบริการที่ดีสุดมาใช้

”สำหรับการแจ้งซ่อมนั้น บริษัท จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้งแล้ว ดังนั้นหากพบว่าเครื่องไม่สามารถใช้บริการได้ ก็แจ้งมาที่ศูนย์ Call

Center 0-2940-0009 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ ฝากเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อบริษัทจะติดต่อกลับไปแจ้งให้ทราบเมื่อเครื่องได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย

แล้ว ท่านไม่ต้องเดินทางไปดู ไม่ต้องร้อนใจ ให้วุ่นวาย” คุณณัฐพลพูดถึงการให้บริการหลังการขายของวอเทอร์เน็ต

Daily Fresh จากวอเทอร์เน็ท จึงเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการไม่มากนัก ที่มีความพร้อม และ ทีมงานไว้คอยบริการอย่างมืออาชีพ จึงปลอดภัย

และ มั่นใจได้ในการลงทุน

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email